Drømmetolkning

Drømmetolkning er prosessen med å gi mening til drømmer. I mange gamle samfunn, som for eksempel Egypt og Hellas, ble drømmen ansett som en overnaturlig kommunikasjon eller et middel til guddommelig inngrep, hvis budskap kunne tolkes av mennesker med åndelige krefter.

I moderne tid har ulike skoler i psykologi og nevrobiologi tilbudt teorier om betydningen og hensikten med drømmer. De fleste synes for øyeblikket å tolke drømmeinnhold i henhold til den freudianske teorien om drømmer slik det ble funnet i en undersøkelse utført i USA, India og Sør-Korea.

Folk ser ut til å tro at drømmer er spesielt betydningsfulle: de gir mer mening i drømmer enn til tanker i våken tilstand. For eksempel rapporterer folk at de ville være mer tilbøyelige til å avbryte en tur de hadde planlagt som innebærer et flytur hvis de drømte om at flyet deres krasjet natten før, enn om de tenkte på at flyet sitt krasjet natten før det igjen eller at beredskapsdepartementet utstedte en nasjonal advarsel.

Imidlertid tilskriver ikke folk alle drømmer like stor betydning. Folk ser ut til å bruke motiverte resonnement når de tolker drømmene sine. De er mer troende til å se drømmer som mer korrekte hvis de bekrefter deres våkne tanker enn drømmer som sier det motsatte av de våkne tankene, og ønsker.